Tags

, ,

Pengetahuan dan maklumat penting bagi kita untuk berjaya bertindak balas terhadap peluang dan cabaran perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Tetapi untuk menjadi ia lebih berguna, pengetahuan dan maklumat mesti secara berkesan disampaikan kepada rakyat.

Salah satu perkembangan yang paling penting dan menarik dalam sistem komunikasi kerajaan di Malaysia ialah komitmen untuk program maklumat awam yang menumpukan kepada elemen penyertaan dan responsif di mana masyarakat adalah pemangkin yang penting.

Komunikasi kerajaan harus dan mesti didorong oleh keperluan masyarakat yang mana ia memudahkan penyertaan warganegara dalam penciptaan dan penggunaan maklumatselain ia menjadi kaedah yang berkesan untuk meninjau aktiviti kerajaan untuk penelitian awam sekali gus menggalakkan demokrasi dan kecekapan.

Untuk itu pendekatan seperti berdialog dengan masyarakat atau lebih dikenali sebagai ‘komunikasi pembangunan’ harus dilaksanakan sepanjang masa.

Komunikasi pembangunan boleh dilihat sebagai benang yang menghubungkan beberapa inisiatif pembangunan negara yang bertujuan untuk membasmi kelemahan sosio-ekonomi.

Komunikasi pembangunan merupakan satu pendekatan yang digunakan oleh kebanyakan negara-negara membangun. Pendekatan ini telah mula digunakan dalam sektor pertanian dan agen komunikasi pembangunan pertama adalah pegawai pengembangan pertanian.

Komunikasi pembangunan adalah satu pendekatan untuk komunikasi yang menyediakan masyarakat dengan maklumat yang mereka boleh gunakan dalam usaha meningkatkan kehidupan mereka, yang bertujuan untuk membuat program-program awam lebih bermakna dan mapan.

Sebarang maklumat mesti digunakan dalam beberapa cara sebagai sebahagian daripada pembangunan masyarakat tetapi ia juga mesti menangani keperluan maklumat yang masayarakat itu sendiri dikenal pasti.

Hasil pendekatan ini, ringkasnya, adalah untuk membawa perubahan dalam kualiti hidup masyarakat.

Ia adalah mengenai akses dan keterlihatan kerajaan di mana kerajaan tidak lagi entiti yang jauh dan tidak diketahui dalam pembangunan masyarakat.

Pendekatan ini memudahkan amalan masyarakat yang sebelum ini perlu menempuh perjalanan jauh dengan kos yang agak tinggi untuk mengakses perkhidmatan kerajaan dan maklumat.

Pendekatan komunikasi pembangunan membawa kakitangan kerajaan untuk berhadapan dengan masyarakat begitu menggalakkan akauntabiliti di peringkat tempatan.

Komunikasi pembangunan adalah mengenai penggunaan bahasa yang mudah dan relevan di mana konsep dipakejkan berdasarkan pengalaman masyarakat, dalam bahasa mereka sendiri dan di mana mereka sendiri telah memainkan peranan utama dalam pembangunan bahan untuk program komunikasi pembangunan.

Penekanan utama pendekatan ini adalah untuk merancang bersama masyarakat, mewujudkan struktur yang menawarkan masyarakat dan pemaju kuasa yang sama, dan menggunakan kaedah komunikasi yang asas dalam penyertaan.

Untuk itu pendekatan ini memerlukan perancang kerajaan, pemaju atau pekerja kemasyarakatan perlu mendengar pandangan masyarakat.

Advertisements