Banyak nilai-nilai utama yang wujud dalam sukan adalah bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk pembangunan dan keamanan, seperti adil, kerjasama, perkongsian dan rasa hormat.

Kemahiran belajar melalui kehidupan sukan membantu memperkasakan individu dan meningkatkan kesejahteraan psikososial seperti daya tahan meningkat, harga diri dan hubungan dengan orang lain.

Ciri-ciri sukan yang memberi manfaat kepada rakyat semua peringkat umur, tetapi mereka terutamanya penting kepada pembangunan yang sihat golongan muda yang akan terus mewarisi jawatan kuasa dan tanggungjawab dalam organisasi kerajaan, institusi dan pertubuhan.

Sukan adalah segala bentuk aktiviti fizikal yang menyumbang kepada kecergasan fizikal, interaksi mental dan sosial.

Kesan sukan ke atas kesihatan membantu mengurangkan kemungkinan banyak penyakit berpunca daripada gaya hidup tidak aktif dan tidak aktif.

Apabila digunakan dengan berkesan, aktiviti sukan menggalakkan integrasi sosial dan memupuk toleransi, membantu mengurangkan ketegangan dan menjana dialog. Keupayaan untuk mengadakan atau menganjurkan aktiviti sukan menjadikannya tambahan yang menarik sebagai alat untuk sokongan dan komunikasi. Ia adalah yang paling berkesan dalam memperkasakan belia dalam proses demokrasi yang kebanyakan negara kini melanggan.

Konsep ‘Sukan untuk Semua’ adalah penting untuk memahami sukan. Konsep ini bertujuan untuk memaksimumkan akses dan penyertaan dalam bentuk yang sesuai dengan aktiviti fizikal. Penekanan diberi kepada penyertaan dan akses untuk semua kumpulan dalam masyarakat tanpa mengira jantina, umur keupayaan, atau kaum.

Faktor-faktor yang menyumbang kepada golongan muda beralih kepada jenayah termasuk ketiadaan model peranan positif, kekurangan disiplin diri dan kebosanan. Sukan boleh menangani punca jenayah juvana dengan membantu belia membuat sambungan positif dengan orang dewasa dan rakan-rakan, dengan mengintegrasikan mereka ke dalam aktiviti-aktiviti yang membina dalam masyarakat dan dengan menyediakan aktiviti-aktiviti yang berguna untuk masa mereka.

Sukan boleh menjadi alat berkesan untuk memperkasakan anak-anak gadis dan wanita, memandangkan mereka sering dikecualikan daripada penyertaan dan menikmati faedah fizikal dan psikososial yang ditawarkan oleh sukan. Ini dapat menghapuskan salah pemahaman tentang keupayaan wanita kerana aktiviti sukan bersepadu membantu mengurangkan diskriminasi dan meluaskan peranan yang ditetapkan untuk wanita.

Sukan boleh mengintegrasikan orang kurang upaya ke dalam masyarakat, menyediakan arena bagi interaksi sosial yang positif, mengurangkan pengasingan dan rasa prejudis. Aktiviti sukan untuk orang kurang upaya juga kos efektif kepada kaedah pemulihan. Mereka sangat terapeutik, meningkatkan kemahiran motor dan meningkatkan mobiliti, sara diri dan keyakinan diri.

Sukan membawa rakyat kepada rasa pencapaian tetapi yang lebih penting, perpaduan. Majulah Sukan Untuk Negara!