Keusahawanan dan pembangunan keusahawanan kini menjadi tumpuan global yang mana melalui keusahwananan terciptanya peluang pekerjaan dan kekayaan.

Keusahawanan adalah satu proses yang perlahan, yang melibatkan harus mengambil kira faktor seperti risiko, kesabaran dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.

Mengenal pasti dan memupuk potensi keusahawanan di kalangan belia dalam jangka panjang akan mendatangkan kesan kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara.

Dengan situasi semasa yang menyaksikan peluang-peluang pekerjaan dan kerjaya menjadi semakin terhad, keusahawanan belia menyediakan satu cara bagi mengintegrasikan belia ke dalam pasaran pekerjaan hari ini dan berupaya meningkatkan tahap ekonomi mereka.

Ramai belia melihat keusahawanan sebagai jalan-kerjaya yang menarik yang mana 7 daripada 10 remaja mahu bekerja sendiri.

Bagi sesetengah belia, bekerja sendiri memberikan pendapatan, berdikari dan jalan yang dinamik untuk pertumbuhan dan pembangunan modal insan.

Di samping itu, usahawan muda mungkin lebih responsif kepada peluang baru trend dan ekonomi.
Keusahawanan juga memberi peluang kepada belia untuk membangunkan diri, berasa berhubungan  komuniti mereka serta dapat membangunkan perkongsian dengan orang dewasa.
Walau bagaimanapun, keusahawanan bukan penyelesaian: ia bukan untuk semua orang, dan belia yang ingin memasuki bidang ini pastinya akan menghadapi halangan (sedikit atau mungkin banyak) untuk memulakan dan menjalankan perniagaan.

Untuk menceburi dan berjaya dalam bidang ini ia memerlukan pengetahuan dan kemahiran tertentu
Kemahiran yang berkaitan dengan keusahawanan termasuk keupayaan untuk mengambil inisiatif dan kreatif mencari dan mengenal pasti peluang; menyediakan bajet, merancang keperluan sumber projek dan potensi pendapatan; memahami pilihan untuk membangunkan modal yang diperlukan dan berkomunikasi dengan berkesan selain mempunyai idea yang boleh dipasarkan.
Adalah penting juga untuk belia mempelajari dan menguasai sebaik mungkin kualiti yang semua usahawan berjaya memiliki.

Seorang usahawan belia yang ingin berjaya perlu :

  1. Sanggup Belajar Orang yang berjaya dalam kehidupan sentiasa belajar.. Mereka membaca buku, menghadiri seminar, dan belajar dari orang lain telah menempa kejayaan.
  2. Bersemangat dan Bermotivasi

Ia adalah daya penggerak yang membolehkan orang biasa mencapai perkara-perkara yang luar biasa.

  1. Tindakan berani dan Berorientasikan

Apabila anda berminat dan bermotivasi, anda akan mencari peluang yang anda perlukan untuk mencapai matlamat anda. Walau bagaimanapun, mempunyai peluang sahaja tidak mencukupi, hanya mereka yang bertindak ke atas peluang yang membuat keuntungan besar.

  1. Berdedikasi dan berterusan

Kegigihan adalah kunci kepada kejayaan. Walaupun kebanyakan orang berhenti apabila menghadapi halangan dan keadaan menjadi amat sukar, hanya usahawan yang paling berdedikasi berterusan sehingga akhir.

  1. Fokus dan Matlamat Berorientasikan

Usahawan yang berjaya berorientasikan matlamat, dan mereka selalu tahu ke mana arah tuju mereka. Tumpuan (fokus) juga mula memainkan peranan penting yang mana jika usahawan itu kurang memberi tumpuan kepada perusahaannya biasanya dia sukar mencapai matlamat keusahawanannya.

Ciri-ciri ini ada pada  setiap usahawan yang telah berjaya yang kini memilki perusahaan yang besar dan telah menjadi jutawan.

Jika kita mengadaptasi dan mengamalkan ciri-ciri ini, kita akan dapat berjaya bukan sahaja dalam keusahawanan malah dalam semua kegiatan kita.

Advertisements