1. Tugas utama Pengurus dan Penyelia sekarang adalah menasihati, menyelaraskan dan mengagihkan tugas kepada rakan sekerja agar dapat menepati hasil jangkaan.
  2. Segala kejayaan atau kegagalan sesuatu jabatan atau organisasi bergantung kepada daya kepimpinan pihak pengurusan.
  3. Oleh sebab itu, terdapat kemahiran tertentu yang wajib diasah oleh Pengurus dan Penyelia seperti kepimpinan, komunikasi, motivasi serta bekerjasama dengan orang lain untuk mewujudkan budaya kerja yang positif.
  4. Memandangkan bahawa produktiviti dan kecekapan merupakan fokus persekitaran kerja, Pengurus dan Penyelia harus memahami bahawa kakitangan bukannya sumber yang tidak diperlukan, sebaliknya merekalah adalah nadi kehidupan organisasi.
  5. Pengurus dan Penyelia perlu untuk menyakinkan orang lain supaya menyambut perubahan serta meningkatkan usaha mereka.
  6. Tidak boleh dinafikan bahawa pengurusan kakitangan yang kurang efisyen menghasilkan kakitangan yang tidak berpuas hati dan seterusnya menjejaskan prestasi dan imej organisasi!
Advertisements