Keterlihatan Data Untuk Keupayaan Mengambil Tindakan

Tags

, , , ,

Maklumat penting untuk organisasi. Maklumat yang baik dan kualiti membolehkan keputusan yang betul dan tepat dapat dijana.

Selain daripada itu maklumat yang diperoleh juga dapat meningkatkan kecekapan dan ini membolehkan organisasi mempunyai kelebihan dalam persaingan.

Kepelbagaian maklumat yang diperoleh dan berada di sekeliling kita (organisasi) maka ia menjadi amat penting bagi organisasi untuk mengenal pasti dan menguruskannya melalui kedua-dua pengurusan pengetahuan (KM) dan pengurusan maklumat (IM) yang teratur.

IM merujuk kepada pengurusan sumber maklumat dan pengetahuan, pengurusan alat-alat maklumat dan teknologi, atau dasar pengurusan maklumat dan piawaiannya. IM juga melibatkan penilaian keperluan maklumat dan keperluannya dalam organisasi.

Memahami keperluan maklumat dan keperluannya adalah suatu yang penting dalam pembangunan maklumat dan strategi IM dan KM dan ia merupakan komponen bagi untuk menyediakan perkhidmatan maklumat yang berkesan dan menjadi elemen yang dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi di dalam organisasi.

Aliran atau pergerakan maklumat kini menjadi elemen utama dalam kebanyakan proses urus niaga. Impak pengalaman digital kita tidak akan dirasai tanpa maklumat digital. Pekerja pengetahuan tidak boleh melaksanakan tugasan mereka tanpa akses yang bersesuaian ke atas maklumat yang tepat pada masa yang mereka perlukan. Automasi tidak boleh berlaku tanpa maklumat digital. Ini ialah transformasi digital dan maklumat ialah tunjangnya.

“Big Data” kini menjadi fokus organisasi. Organisasi cuba melakukan analisis dan mendapatkan pengertian yang lebih mendalam daripada jumlah data yang besar yang dikumpulkan atau diperoleh. Jumlah data yang besar itu termasuk data berstruktur dan tidak berstruktur. Terdapat kontinum yang meliputi manusia, proses, teknologi, maklumat dan hubungannya antara satu sama lain. Kecerdasan buatan (AI) dan cabangnya seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam telah muncul sebagai kaedah untuk memahami hubungan ini selain memperoleh kecerdasan daripada data dan menyokong analisis ramalan dan preskriptif untuk membolehkan keputusan yang lebih baik dibuat.

Menguruskan maklumat meliputi usaha mengumpul, berkongsi dan mengwangkan maklumat yang mana ia ialah suatu gerakan yang ada ketika yang menarik dan rumit. Apa yang penting ialah apa boleh diperoleh daripada maklumat berkaitan. Terdapat transformasi pengertian yang lebih mendalam yang tersembunyi dalam data tetapi organisasi perlu tahu di mana data mereka untuk mendapatkan pemahaman daripadanya. Oleh itu, organisasi harus ada keterlihatan ke dalam data, akses dan keupayaan untuk mengambil tindakan.

Re-shaping Life Digitally

Digital Revolution Has Come To Stay

Advertisements